top of page
[電子] 繪本-誰吃了我的豌豆烤餅-8.jpg

緬 甸 街 聲 音 故 事

​聆聽來自緬甸街的聲音
感受街區的生活脈動

Huaxin_Street_Map.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
媽媽.png

​雲南破酥包

雲南破酥包
包子.png
觀光客.png

華新街移民小歷史

華新街移民小歷史
招牌_edited.png
招牌_edited.png
貓頭鷹.png
招牌_edited.png
貓頭鷹.png
魚湯麵3.png

​魚湯麵

魚湯麵
babasi.png

稀豆粉粑粑絲

稀豆粉粑粑絲
咖哩.png

緬甸咖哩

緬甸咖哩
和尚.png

緬甸南傳佛教信仰

緬甸南傳佛教信仰
托缽尼姑.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
biryani.png

印度香米飯

印度香米飯
奶茶.png

緬甸奶茶

緬甸奶茶
雜貨店.png

​緬甸傳統雜貨店

緬甸傳統雜貨店

緬甸佛堂

緬甸佛堂
佛堂拜拜阿姨.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
貓頭鷹.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
招牌_edited.png
bottom of page